Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Städpersonal

Hotell Storforsen är ett hotell med 145 hotellrum, camping och restaurangverksamhet, en av Europas vackraste och mäktigaste platser.
Nu söker vi mer personal till vår städavdelning!

STÄDPERSONAL
Erfarenhet: Gärna tidigare erfarenhet av städ
Arbetstid: Extra vid behov
Lön: Enligt avtal

Har du frågor om tjänsten eller vill skicka in din ansökan direkt?
Kontakta husfru Tina Rönnbäck 0929-721 00
Ansökan sänds till: tina.ronnback@storforsen.se

Välkommen med din ansökan!