Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Du har fått ett vykort från Lena Gradstock!

Meddelande

Rikards och ditt boende den 23-25 juli
är bokat!
Ladda för fiske..

Lena & Björne

Till:

Tezz Linde

Från:

Lena Gradstock

Boendepaket på Hotell storforsen

Med våra paket får du en hel upplevelse förpackad och klar. Det är bara att boka och se till så du anländer rätt datum. Läs mer här!

Skicka ett vykort du med!

Skicka dina semestervykort digitalt! Läs mer!